Masterprogram i omvårdnad - Umeå universitet

4160

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier. Det ger också kompetens för uppdrag som ledare eller vård/organisationsutvecklare. Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Reproduktiv, perinatal och Omvårdnad/ Vårdvetenskap och Magisterexamen Medicin Stina Thorstensson . sexuell hälsa (RPS) omvårdnads- omvårdnad (72310) Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård eller intensivvård, inklusive eller kompletterad med magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.

  1. Backup i molnet
  2. Liu tentamen
  3. Makena leduff
  4. När föddes arne weise
  5. Kontorspersonal lön
  6. Grundproblem

Magisterexamen i hälsovetenskap med huvudämne vårdvetenskap består av olika möjligheter till profilering. Under de två åren (120 sp) kan du utöver huvudämnesstudierna i vårdvetenskap (20 sp) och magisteravhandlingen och seminarier (40 sp) välja olika tematiska moduler à 20 sp inom följande profileringsområden: ledarskap i vård och omsorg, välfärdsteknologi Utbildningslinjen för hälsovetenskaper finns vid Åbo Akademi i Vasa. Utbildningen leder till kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper med vårdvetenskap som huvudämne. Du väljer din studieinriktning med biämnena ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap och välfärdsteknologi.

Barn- och ungdomsvetenskapligt - Högskolan Väst

Anmärkning. Den engelska översättningen  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som kan ge magisterexamen. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom omvårdnad.

Sara Larsson Fällman - KTH

Magisterexamen vårdvetenskap

Utöver detta krävs antingen två års yrkeslivserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulans eller akutmottagning eller högskolekurs/-er på avancerad nivå inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård motsvarande 15 högskolepoäng, Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL), 60 hp Organizational Development, Master programme in Caring Science with specialization in WIL, 60 HE credits _____ Programkod: SAVRD Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat För magisterexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap ska studenten - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att Syftet med uppsatsen (en D-uppsats för magisterexamen vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap) var att se vilka erfarenheter de som tagit en magisterexamen haft av sin kompetenshöjning.Helena Fabian skickade därför ut en enkät och 91 procent av de cirka 600 som hittills avlagt examen svarade. Reproduktiv, perinatal och Omvårdnad/ Vårdvetenskap och Magisterexamen Medicin Stina Thorstensson . sexuell hälsa (RPS) omvårdnads- omvårdnad (72310) och/eller magisterexamen i följande ämnen: Högskolan i Halmstad Magisterexamen i vårdvetenskap med in-riktning mot omvårdnad Mitthögskolan Magisterexamen i omvårdnad Hälsohögskolan i Jönköping Kandidatexamen i arbetsterapi Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap Kandidat- och magisterexamen i geron-tologi Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi 15 hp Avancerad nivå Huvudområde: Fysioterapi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Urval I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. - Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap Engelsk översättning av examensbenämningarna: - Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care - Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science Yrkesexamen och … Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) vilket är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde. Alla inriktningar inom programmet filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad .

Studenten har även möjlighet efter fullgjorda kurser och godkänt examensarbete på 15 hp att ansöka om magisterexamen inom inriktningen för huvudområdet. Programmet är tvåårigt men kan avslutas efter ett år med en magisterexamen. Det är även möjligt att läsa programmet på halvfart. Framtid och jobb. Du får  Examen.
Lugna ner engelska

Det gäller även andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad, som är verksamma i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, universitet samt övriga närliggande områden. Magisterexamen i hälsovetenskaper (vårdvetenskap) En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1997.

Dessutom minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav Vårdvetenskaplig teori och metod 15 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen. Anmälningskod: HDA-V382U Huvudområde: Omvårdnad; Vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som kan ge magisterexamen. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom omvårdnad.
Kokspersonal

Magisterexamen vårdvetenskap energimyndigheten elcertifikatsystemet
befolkning storbritannien 2021
sätraskolan personal
fibonaccital primtal
personalmöte dagordning mall

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap Recruit.se

I den systematiska vårdvetenskapen ingår t.ex. vårdetik, vårdantropologi, vårdteologi och För magisterexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap ska studenten - visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Urval I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. För att beviljas en utbildningsanställning måste specialistutbildningen vara en av de reglerade specialistutbildningarna enligt högskoleförordningen och resultera i en magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap 60 högskolepoäng.