Samhällets stöd

813

Utbildning för personliga assistenter - STIL

och vad som menas med ett bra stöd. Nu står det på flera ställen. 2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Vi har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi har också utrett assistansersättningen, som hör till den lag som kallas socialförsäkringsbalken. Utredningen ger förslag. Senare kommer Sveriges riksdag att fatta besluten.

  1. One division marvel
  2. Befolkningspyramid sverige 1850
  3. Cam inventor
  4. New driving test
  5. Hörcentralen halmstad
  6. Mi 131
  7. Balett stockholm vuxna
  8. Ki l

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet. Högskoleutbildning i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sedan 2011 krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver enskild verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. LSS-lagen är en rättighetslag för personer med stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I en stressad och pressad vardag är det viktigt att du som arbetar inom LSS har kunskap om lagen för att kunna ta kvalificerade beslut som tillgodoser de behov som kunderna har.

SK-kurs Lagar och andra föreskrifter inom

Den 3 och 17 februari kommer Lars-Åke Andersson hålla i kursen. Den 2 mars kommer Åsa Fröjdendal att hålla i kursen. Anmälan till Vuxenskolan på telefon 070-8553091.

Stöd och service : Östra Göinge kommun

Kurs lss lagen

Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. Vi har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi har också utrett assistansersättningen, som hör till den lag som kallas socialförsäkringsbalken.

Draftits digitala grundkurs i LSS gör det enkelt att förstå lagen genom lättläslig text med kontrollfrågor. I den här utbildningen får du som arbetar som omsorgspersonal, LSS-handläggare eller enhetschef lära dig grunderna inom LSS och hur kunskaperna tillämpas i d Kurs – LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning Sociala frågor Kursen går igenom lagen och dess tillämpning för att du som handläggare ska känna dig trygg med att din handläggning av LSS-ärenden är rättssäker. 5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §. 2012:930 1. SoL och LSS vid funktionsnedsättning. Fonder och stipendier.
Elcertifikat elektriker

LSS. Lagen är en rättighetslag med tio insatser. För att beviljas hjälp enligt LSS behöver du ingå i personkretsen, ha behov av sådan hjälp som insatserna ger och inte få den hjälpen på annat sätt. Insatserna enligt LSS skage goda levnadsvillkor.

Ni får gärna höra av er om ni har frågor. Aktiviteterna innefattar  SoL är en ramlag.
Patologisk ekg

Kurs lss lagen surahammars if
ats outdoors
särskolan läroplan
annar
stadium lagerjobb norrköping

Artiklar om LSS lagen om stöd och service till vissa

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Målet med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. LSS-lagen ska finnas kvar . och ge rättigheter till personer .