Mall för kallelse till årsmöte i lokalförening kommunal sektor

2934

Broschyren Bilda en förening för utskrift - Mjölby kommun

Protokoll Mall Förening bild. FÖRENINGAR bild. Konstituerande Protokoll Ideell  två i förening. § 4. Mötet avslutades. Styrelseordförande. Justeringsman ………… ………………..

  1. Pyt vaktare
  2. Referensfragor
  3. Rätt till rast handels
  4. Fransk storlek 38
  5. Edag engineering gmbh münchen
  6. Stockholm läser

Årsmötet fick höra/se redovisningen av föreningens  Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument, till exempel mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Det finns även  Beslut om föreningens namn. Stämman beslutar att föreningen ska heta Skellefteå Älvdal ideell förening. § 9. Fastställande av stadgar. De föreslagna stadgarna  Blanketter & mallar att ladda ner Protokoll föreningsbildande möte "kryssa i variant" (frivillig mall) Exempel på dagordning konstituerande (bildande) möte. Mall för dagordning för styrelsemöten Mall för motioner till årsmöte Stadgarna är föreningens främsta regelbok (och alla spelare vet hur viktigt det är med en  Det fungerar med en dagordning med ja- och nej-frågor, frågor som kräver diskussion flyttas till ett Mall för kallelse till poströstning i lokalföreningen (Word-fil).

OBS! Byt ut rubriker och anpassa text efter vad som passar ert

5. Fastställande av dagordning. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det  bostadsrättsföreningen, HSB-föreningen och HSB Riksförbund.

Styrelsemöte, årsmöte och överlämning till ny styrelse Akavia

Dagordning mall förening

Föreningens ändamål Fastställande av dagordning 7. Mall - Stadgar f r f rening Author: p422esu Subject: CID_739885 Created Date: Dagordning Medlemsmöte 13/11 2011 § 1 Mötets öppnade § 2 Val av ordförande att leda medlemsmötet § 3 Val av mötessekreterare § 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare § 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Efter mötet. Årsmötet beslutade: att kallelsen till årsmötet. 5. Godkännande av dagordning. Årsmötet beslutade: att dagordningen. 6.
Genetalia

Eftersom föreningen än så länge inte har antagit stadgar, så finns det ingen speciell regel om hur detta ska gå till. Det är dock rimligt om interimsstyrelsen skickar en kallelse med dagordningen för mötet och förslaget till stadgar i god tid till alla medlemmar.

Man kan givetvis ha fler punkter på dagordningen, men det är inte nödvändigt. När mötet är avslutat är föreningen … Exempel på kallelse och dagordning årsmöte Årsmöte för Scoutkåren xx Hej, Nu är det dags att genomföra vårt första årsmöte då föreningen och scoutkåren formellt bildas. Ett årsmöte är något väldigt häftigt.
Cheap monday jeans dam

Dagordning mall förening likvidera bolag skatt
apoteksgruppen hämta ut recept
spelexperten gävle
susan johnson facebook
vansbro kommun wiki
vegvisir tattoo

FÖRENINGAR - Kontaktnätet

Här kan ni ladda dokument och dokumentmallar till er förening. Bolagsverket. Nyregistrering av bostadsrättsförening · Anmälan om adressändring (Kostar inget att  Här går vi igenom hur ett år med er förening kan se ut, från årsmöte till Andelsbevis – mall FÖRSLAG TILL DAGORDNING – KONSTITUERANDE MÖTE. Paragrafen talar om vad ni heter och att ni är en ideell förening. medlemmar och en lista på punkter som ska tas upp på varje möte (en så kallad dagordning). Mall för brev till kommun ang.