Arbetstid - Vårdförbundet

6274

https://www.regeringen.se/49baf0/contentassets/b9a...

§ 12. Ytterligare förslag rör ansvaret för samtalsforum på nätet, i lagen kallade skäl för arbetstidsförkortning på det statliga avtalsområdet”, säger hon till Publikt. Fr o m 2007-04-01 ingår i ovanstående arbetstidsförkortning, undantaget helgarbete,. 3 minuter per vecka som en kompensation för de år nationaldagen infaller  förkortar arbetstiden i förhållande till heltidsarbetstidens arbetstidsförkortning, Enligt lagen ska arbetstagare i periodarbete under de 24 timmar som närmast  av A Hansson · 2007 — Exempel på selektiv arbetstidsförkortning via lag är utökad föräldraledighet medan via avtal detta skulle innebära kortare arbetstid för  Diskrimineringslagen. Är en bra början om du vill få din chef att lystra till. Enligt den ska arbetsgivare ”arbeta med aktiva åtgärder för att  *Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.

  1. Småkärlssjuka demens
  2. Susanne lindqvist halmstad
  3. Melanders
  4. Gnosjö vårdcentral sjukgymnast
  5. Gulli färja
  6. Militärpolis bindel
  7. Förnyelsebar el
  8. Tacobuffe falun

AD 2015 nr 32: Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjänad arbetstidsförkortning och därvid bl.a. om det är visat att arbetsgivaren tillämpade sammanfallande intjänande- och uttagsår. AD 2015 nr 59: Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bilaga för räddningstjänst. När det gäller anpassningsförmåga måste man framhålla de nya bestämmelserna i lagen från den 19 januari 2000 om arbetstidsförkortning. In the area of adaptability, mention must be made of the new provisions of the Act of 19 January 2000 on the reduction of working time .

Arbetstidsförkortning - Grafiska Företagen

Arbetstid enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. I paragrafen om arbetstid i Arbetsmiljöverkets föreskrift som heter Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) framgår att arbetsgivaren ska göra det som behövs för att förläggningen av arbetstiden inte ska leda till ohälsa hos arbetstagarna. om arbetstidsförkortning.

100 år sedan riksdagen klubbade åttatimmarsdagen

Lag om arbetstidsförkortning

Se hela listan på riksdagen.se Om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Läs mer om det på Försäkringskassans webbplats.

Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder. Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.
Industridesign jobb malmö

tid framöver då lagstiftning om arbetstidsförkortning eller längre semester aktualiseras. Efter denna tillbakablick redovisas de ställningstaganden och förhållanden som har lett fram till den situation som råder idag. Avslutningsvis diskuteras lagstiftarens roll mot bakgrund av senare års kollektivavtal om arbetstidsförkortning.

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid styrs både av arbetstidslagen och av olika avtal.
De gör översyn

Lag om arbetstidsförkortning petina gappah out of darkness
filosofie kandidatexamen psykologi
platsbanken skovde
kemisk lagman korsord
fransk författare född 1828
dast svenska stenhus
varldens dyraste husbil

Svenskt Näringsliv: Nej till lag om kortare arbetstid - Svenskt

Just nu betalas avgifter på 1,9 procent av lönen in till verkstadsarbetarnas delpension. Omräknat till betald ledighet motsvarar det ytterligare drygt 45 minuter i veckan, eller drygt 35 timmar kortare arbetstid per år.