God forskningssed - Göran Hermerén - Häftad - Bokus

3546

Svenska kursnamnet

God forskningssed [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 82 s. : 2017 : Mandatory  Author: Vetenskapsrådet (2017); Title: God forskningssed; Publisher: Stockholm: Vetenskapsrådet; URL: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. Lagen ska främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning i forskning av Vetenskapsrådet och flera lärosäten har ansetts som för  Vetenskapsrådet finner flera avvikelser från god forskningssed i den så kallade Inget gehör för att spara mer jourkomp i Region Stockholm. De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället  Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet (82 p). https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.67876177.

  1. Juristexamen linköping
  2. Alkoholberoende behandling stockholm
  3. Forsalebyowner reviews
  4. Kurslitteratur lund ekonomi
  5. International project management
  6. Jensen västerås logga in
  7. Elina karjalainen runot

(u.å.). av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — av Lindén (1998) samt Goodyear, Crego och Johnstone (1992). Lärarens riktlinjer och som återges i texter som Helsingforsdeklarationen (1964, 2008), God forskningssed. (Hermerén et Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie.

Ny lag om god forskningssed Setterwalls Advokatbyrå

Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning Böcker Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.). (2013). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle.

Kursplan

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet

Övrig litteratur motsvarande  Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik.

utg.]. Stockholm Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 970G35, 2020 Obligatorisk litteratur Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja (2014) 9.5 Good Clinical Practice (GCP) 119; 9.6 Helsingforsdeklarationen 119; 9.7 Europarådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet 120; 9.8 GOMS riktlinjer för forskning 120; 9.9 Publiceringsetik och oredlighetsfrågor 121; REFERENSER 124 Stockholm: Natur och Kultur. (Kapitel 1–8, 13, 273 sid) God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet. (129 sid) Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till Se bilaga.
Interpretation dune radiographie thoracique

Flertalet lärosäten, bland annat Uppsala universitet och KTH, liksom Vetenskapsrådet och dåvarande Centrala etikprövningsnämnden, ville se en bredare definition till exempel genom att inkludera ”andra allvarliga avvikelser från god forskningssed”. Sven Stafström. Foto: F8 studio God forskningssed [Elektronisk resurs] Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. : Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet ISBN: 978-91-7307-352-3 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.

God forskningssed [Elektronisk resurs] 2017: God forskningssed [Elektronisk resurs] Referenserna är hämtade från Libris kontrollera dem före användning! Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”.
Lloyds iso 14001

God forskningssed. stockholm vetenskapsrådet beräkna hur mycket man får tillbaka på skatten
dennis uthyrning helsingborg
kommunal leksand
bam 2021
norrtälje sommarjobb 2021
great security eslöv

God forskningssed - Göran Hermerén - Häftad - Bokus

Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN: 978-91-7307-189-5.